"Schizofreni"

 Schizofreni är en allvarlig folksjukdom som tillhör gruppen psykossjukdomar.

Den som har schizofreni kan få hörselhallucinationer, vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning.

 

Illustrationen ingick som en skiss i förarbetet med utställningen om Nobelpristagare Arvid Carlsson,

på Academicum, Sahlgrenska akademin.

 

Uppdragsgivare 

Sahlgrenska akademin

 

I samarbete me

Anna von Porat 

professor Elias Eriksson

 


Ring oss för illustrationer 

0704 - 338 143

Vi svarar alltid på email inom 48 timmar.

email ©LYON Produktion AB