"Neuromedicin"

 Neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet. Begreppet även syfta på studiet av nervsystemet i helhet.

Illustrationen ingick som en skiss i förarbetet med utställningen om Nobelpristagare Arvid Carlsson, på Academicum, Sahlgrenska akademin.

 

Uppdragsgivare  

Sahlgrenska akademin

 

I samarbete med 

Anna von Porat

Professor Elias Eriksson

 


Ring oss för illustrationer 

0704 - 338 143

Vi svarar alltid på email inom 48 timmar.

email ©LYON Produktion AB